Lietuviški vardai


Lietuviškos Kilmės Moteriški ir Vyriški Vardai


iš K. Kuzavinio ir B. Savukyno

“Lietuvių vardų kilmės žodynas”


MOTERIŠKI VARDAI


Agluona, Agna, Aida, Aidė, Aigustė, Ainė, Airė, Alanta, Albutė, Alda, Aldona, Algardė, Algauda, Algė, Algeda, Algenė, Algimanta, Algimantė, Algina, Alginė, Algintė, Algirda, Algirdė, Algmina, Algminė, Algvilė, Alkanta, Alkantė, Alkmena, Alkmenė, Almana, Almanė, Almanta, Almė, Almilė, Almina, Alminė, Alminta, Almintė, Almona, Almonė, Almuonė, Alna, Altautė, Aluona, Alvė, Alvyda, Alvydė, Alvita, Alvilė, Argauda, Argaudė, Arginta, Argintė, Arimantė, Armantė, Armina, Arminė, Artautė, Arūnė, Arvaida, Arvaidė, Arvaldė, Arvė, Arvyda, Arvydė, Arvilė, Arvystė, Ašmantė, Ašvyda, Ašvydė, Ašvilė, Aubartė, Audangė, Audinga, Audingė, Audra, Audrė, Audronė, Audrūnė, Augantė, Augė, Augeda, Augedė, Augenė, Augmantė, Augmilė, Augmina, Augminė, Augraudė, Augūnė, Augutė, Augvyda, Augvydė, Augvilė, Auksė, Auksuolė, Aumantė, Aurė, Aurimė, Austa, Austė, Austėja, Aušra, Aušrė, Aušrinė, Aušvė, Aušvyda, Aušvydė, Ąžuolė, Balandė, Baltenė, Banga, Banguolė, Bara, Barė, Bargailė, Barinta, Barintė, Barkinta, Barkintė, Barmantė, Bartautė, Bartė, Bartenė, Bartmina, Bartminė, Bartvilė, Barutė, Barvainė, Barvaldė, Barvyda, Barvydė, Beinora, Beinorė, Beivyda, Beivydė, Bertautė, Bervainė, Beržūna, Bygailė, Bygirda, Bygirdė, Bylė, Bylenė, Bilmantė, Bilmina, Bilminė, Bylotė, Bilvyda, Bilvydė, Bilvina, Bilvinė, Birenė, Birmantė, Birutė, Birvyda, Birvydė, Bytautė, Bitė, Byvainė, Budrė, Budvyda, Budvydė, Budvilė, Bugailė, Bugvilė, Buivyda, Buivydė, Bukanta, Bukantė, Burgailė, Burkanta, Burkantė, Burtautė, Burvyda, Burvydė, Burvilė, Butautė, Butė, Būtė, Butenė, Butgailė, Butgina, Butginė, Butginta, Butgintė, Butigeidė, Butmantė, Butmina, Butminė, Butminta, Butmintė, Butnora, Butnorė, Butrimė, Butvyda, Butvydė, Butvilė, Butvina, Butvinė, Butvirda, Butvirdė, Buvainė, Čiovyda, Čiovydė, Dabinta, Daina, Dainė, Dainora, Dalia, Dangė, Dangilė, Dangira, Dangirutė, Danguolė, Dangutė, Danė, Darė, Dargailė, Dargauda, Dargaudė, Dargė, Dargenė, Dargilė, Dargina, Darginė, Darginta, Dargintė, Dargirė, Dargvainė, Dargvilė, Darkinta, Darkintė, Darmantė, Darminta, Darmintė, Dartautė, Darutė, Darvainė, Darvyda, Darvydė, Darvilė, Daubara, Dauga, Daugė, Daugailė, Dauganta, Daugantė, Daugarda, Daugardė, Daugauda, Daugaudė, Daugenė, Daugilė, Daugina, Dauginė, Dauginta, Daugintė, Daugira, Daugirė, Daugirda, Daugirdė, Daugirutė, Daugmantė, Daugminta, Daugmintė, Daugotė, Daugtura, Daugturė, Daugutė, Daugvarda, Daugvardė, Daugvyda, Daugvydė, Daugvilė, Daugvina, Daugvinė, Daujota, Daujotė, Daukanta, Daukantė, Daukinta, Daukintė, Daumantė, Daumilė, Dauminta, Daumintė, Daunora, Daunorė, Daunota, Daunotė, Dautara, Dautarė, Dautarta, Dautartė, Deimantė, Deimena, Deimė, Deimilė, Deivilė, Dinga, Dingailė, Dirmantė, Dobilė, Domantė, Domė, Domilė, Dovaidė, Dovainė, Dovė, Dovilė, Dovilta, Doviltė, Drąsutė, Draudvilė, Dravenė, Dromantė, Drovyda, Drovydė, Džiuga, Džiugė, Džiugailė, Džiugenė, Džiugilė, Džiuginta, Džiugintė, Eglė, Eibara, Eibarė, Eibartė, Eibutė, Eidargė, Eidė, Eidenė, Eidenė, Eidginta, Eidgintė, Eidimtė, Eidinė, Eidintė, Eidmantė, Eidmina, Eidminė, Eidotė, Eidravė, Eidvainė, Eidvė, Eidvyda, Eidvydė, Eidvilė, Eidvina, Eidvinė, Eigailė, Eiganta, Eigantė, Eigauda, Eigaudė, Eigė, Eigeda, Eigedė, Eigėlė, Eigenė, Eigydė, Eigilė, Eigina, Eiginė, Eiginta, Eigintė, Eigirda, Eigirdė, Eigmantė, Eigmina, Eigminė, Eigminta, Eigmintė, Eigotė, Eigutė, Eikanta, Eikantė, Eikinta, Eikintė, Eimanė, Eimantė, Eimė, Eimilė, Eimina, Eimilė, Eiminta, Eimintė, Eimutė, Einarta, Einartė, Einė, Einora, Einorė, Eirimė, Eirimtė, Eisė, Eiskanta, Eiskantė, Eismantė, Eismina, Eisminė, Eisminta, Eismintė, Eisra, Eisvaldė, Eisvyda, Eisvydė, Eisvina, Eisvinė, Eitara, Eitarė, Eitautė, Eitė, Eitenė, Eitmilė, Eitmina, Eitminė, Eitvaldė, Eitvyda, Eitvydė, Eitvilė, Eitvilta, Eitviltė, Eivaida, Eivaidė, Eivarda, Eivardė, Eivė, Eivenė, Eivyda, Eivydė, Eivilė, Eivina, Eivinė, Erdė, Erdgina, Erdginė, Erdmantė, Erdmė, Erdmilė, Erdvilė, Gabėta, Gabija, Gaila, Gailė, Gailenė, Gailigedė, Gailimantė, Gailimina, Gailiminė, Gailutė, Gaiva, Gaivė, Gaivenė, Gaivilė, Gaja, Galia, Galiganta, Galigantė, Galigina, Galiginė, Galiginta, Galigintė, Galindė, Galintė, Galkanta, Galkantė, Galmantė, Galmina, Galminė, Galvainė, Galvyda, Galvydė, Galvilė, Galvirda, Galvirdė, Gandė, Ganta, Gantė, Gantautė, Garsė, Gaudė, Gaudenė, Gaudilė, Gaudimantė, Gaudrė, Gaudrimė, Gaudutė, Gaudvyda, Gaudvydė, Gaudvilė, Gaudvina, Gaudvinė, Gausantė, Gedartė, Gedautė, Gedė, Gedbutė, Gedenė, Gedgailė, Gedganta, Gedgantė, Gedgauda, Gedgaudė, Gedilė, Gediminė, Gedimtė, Gedkanta, Gedmantė, Gedmė, Gedmilė, Gedmina, Gedminė, Gedminta, Gedmintė, Gedrimė, Gedutė, Gedvaida, Gedvaidė, Gedvainė, Gedvaldė, Gedvarda, Gedvardė, Gedvė, Gedvyda, Gedvydė, Gedvilė, Gedvina, Geidbutė, Geidė, Geidutė, Geidvilė, Geismantė, Geistara, Geistarė, Geistautė, Geistė, Geistenė, Geistutė, Geisvyda, Geisvydė, Geisvina, Geisvinė, Geitautė, Geivyda, Geivydė, Gelbutė, Gėlė, Gelgauda, Gelgaudė, Gėliūnė, Gelmina, Gelminė, Gelvainė, Gelvarda, Gelvardė, Gelvyda, Gelvydė, Gendrė, Gendrutė, Gentvilė, Gerimantė, Germantė, Germina, Germinė, Gertarė, Gertautė, Gerutė, Gervyda, Gervydė, Gervilė, Geržada, Geržadė, Geskanta, Geskantė, Gestautė, Gesvina, Getautė, Giedra, Giedrė, Giedrūna, Giedrūnė, Giedrutė, Gilanda, Gilda, Gilma, Gilmė, Gilmina, Gilminė, Gilminta, Gilmintė, Gilvainė, Gilvyda, Gilvydė, Gilvilė, Gilvina, Gina, Ginda, Gindė, Gindvilė, Giniotė, Ginta, Gintė, Gintara, Gintarė, Gintautė, Gintenė, Gintilė, Gintvainė, Gintvilė, Ginvyda, Ginvydė, Ginvilė, Girdė, Girdenė, Girdmantė, Girdutė, Girdvainė, Girdvyda, Girdvydė, Girdvilė, Girė, Giriotė, Girkanta, Girkantė, Girma, Girmantė, Girstautė, Girstė, Girstenė, Girtautė, Girvainė, Girvyda, Girvydė, Girvilė, Girvina, Giržadė, Gytautė, Gytė, Gytenė, Goda, Gomantė, Gosmina, Gostarta, Gostartė, Gostautė, Gotarta, Gotartė, Gotautė, Govartė, Gražė, Gražinė, Gražmantė, Gražmintė, Gražvaldė, Gražvyda, Gražvydė, Gražvilė, Grintautė, Grožvyda, Gudmina, Gudminė, Gudrė, Gudvainė, Gudvilė, Gudvina, Gudvinė, Gundė, Guoda, Guostė, Gustautė, Gustė, Gutautė, Ilma, Ilmena, Imina, Iminė, Indraja, Indrė, Irdangė, Irmantė, Irmė, Irtė, Irtautė, Irtuona, Irvaidė, Irvainė, Irvyda, Irvydė, Jaudvilė, Jaugeda, Jaugedė, Jaugėlė, Jaugilė, Jaugina, Jauginė, Jaugindė, Jaukanta, Jaukantė, Jaumantė, Jaunė, Jaunutė, Jaurimtė, Jautra, Jautrė, Jauvaida, Jauvaidė, Jauvainė, Jauvyda, Jauvydė, Jodaugė, Jogailė, Jogauda, Jogaudė, Jogė, Jogėlė, Jogilė, Jogina, Joginė, Joginta, Jogintė, Jogirda, Jogirdė, Jogmina, Jogminė, Jogunda, Jogundė, Jogvilė, Jokinta, Jokintė, Jomantė, Jomilė, Jonaudė, Josbutė, Josgailė, Joskaudė, Josmina, Josminė, Jostara, Jostarė, Jostarta, Jostartė, Jostautė, Josvainė, Josvyda, Josvydė, Josvilė, Jotautė, Jotvilė, Jotvingė, Jovaida, Jovaidė, Jovainė, Jovaldė, Jovarda, Jovardė, Jovyda, Jovydė, Jovilė, Jovilta, Joviltė, Jovirda, Jovirdė, Judra, Judrė, Jundilė, Jundutė, Juntautė, Jūra, Jūratė, Kalmantė, Kalmina, Kalminė, Kalminta, Kalmintė, Kalnė, Kangailė, Kangeda, Kangedė, Kantalgė, Kantautė, Kantė, Kantigirdė, Kantmina, Kantminė, Kantrimė, Kantvainė, Kantvyda, Kantvydė, Kantvilė, Kargauda, Kargaudė, Karigailė, Kastautė, Kastė, Kentautė, Kergailė, Kermantė, Kertautė, Kęsbartė, Kęsgailė, Kęsgilė, Kęsmantė, Kęsmina, Kęsminė, Kęstartė, Kęstautė, Kęstė, Kęstutė, Kęsvilė, Kęsvina, Kęsvinė, Kilmantė, Kilmina, Kilminė, Kilminta, Kilmintė, Kilna, Kilnė, Kintalgė, Kintarė, Kintautė, Kintė, Kintenė, Kintrimė, Kintvainė, Kintvilė, Kirkanta, Kirkantė, Kirmantė, Kirstautė, Kytautė, Kyvainė, Klausė, Klausenė, Klausgailė, Klausilė, Klausutė, Klausvyda, Klausvydė, Kodravė, Koglandė, Kovaida, Kovaidė, Kovaldė, Kovyda, Kovydė, Kovilė, Koviltė, Labvarda, Labvardė, Laigeda, Laigedė, Laima, Laimė, Laiminta, Laimona, Laimonė, Laimutė, Laisva, Laisvė, Laisvyda, Laisvydė, Laisvūnė, Laisvutė, Laiva, Lauksmė, Lauksvyda, Lauksvydė, Legailė, Laimantė, Leinartė, Liauda, Liaudė, Liaudbarė, Liaudgina, Liaudginė, Liaudginta, Liaudgintė, Liaudmantė, Liaudmina, Liaudminė, Liaudvyda, Liaudvydė, Liaudvilė, Liaugeda, Liaugedė, Liauginta, Liaugintė, Lybartė, Lieda, Liepa, Lygauda, Lygaudė, Lygeda, Lygedė, Lygirda, Lygirdė, Lykantė, Lymantė, Lina, Lynartė, Linė, Lingailė, Linvyda, Linvydė, Liubartė, Liutaurė, Liutgarda, Mainotė, Mandravė, Manė, Mangailė, Mangauda, Mangaudė, Mangirda, Mangirdė, Mankanta, Mankantė, Mantartė, Mantautė, Mantė, Mantgailė, Mantgirda, Mantgirdė, Mantilė, Mantmilė, Mantmina, Mantminė, Mantrimė, Mantvyda, Mantvydė, Mantvilė, Mantvina, Mantvinė, Manvyda, Manvydė, Manvilė, Mąstautė, Mąstvilė, Mažrimė, Mažvyda, Mažvydė, Mažvilė, Medė, Medgina, Medginė, Medginta, Medgintė, Medilė, Medūnė, Medvilė, Meilė, Merūnė, Mėta, Miglė, Milbartė, Milbutė, Milda, Milė, Milgauda, Milgaudė, Milgeda, Milgedė, Milgeida, Milgeidė, Milgydė, Milginta, Milgintė, Milkanta, Milkantė, Milkinta, Milkintė, Milmantė, Miltara, Miltarė, Miltautė, Milvainė, Milvarda, Milvardė, Milvyda, Milvydė, Milvina, Milvinė, Minalgė, Minbartė, Minbutė, Minė, Mindaugė, Minga, Mingailė, Mingauda, Mingaudė, Mingeda, Mingedė, Mingina, Minginė, Minginta, Mingintė, Minija, Minė, Minkanta, Minkantė, Minmantė, Mintara, Mintarė, Mintarta, Mintartė, Mintautė, Mintė, Mintgailė, Minvaida, Minvaidė, Minvainė, Minvyda, Minvydė, Minvilė, Minžada, Minžadė, Mirga, Mirta, Nadruvė, Namgailė, Namgaudė, Namkanta, Namkinta, Namkintė, Narimantė, Narsutė, Naubartė, Naudravė, Naumantė, Nauminta, Naumintė, Nautara, Nautarė, Nauvyda, Nauvydė, Neda, Nedėja, Neikantė, Neimantė, Nemira, Nerdinga, Nerė, Nergunda, Nergundė, Nerija, Nerilė, Nerimantė, Neringa, Nermeda, Nermedė, Nerutė, Nervyda, Nervydė, Nervilė, Nida, Nieda, Nygailė, Nykanta, Nykantė, Nirgunda, Nirgundė, Nirmeda, Nirmedė, Nodravė, Nogailė, Noginta, Nogintė, Nomeda, Norbudė, Norgailė, Norgeda, Norgedė, Norgėlė, Norgilė, Norimantė, Normainė, Normantė, Normilė, Norminta, Normintė, Norta, Nortė, Nortautė, Nortilė, Norvainė, Norvyda, Norvydė, Norvilė, Notangė, Novaidė, Novaldė, Novyda, Novydė, Novilė, Novilta, Noviltė, Nutautė, Pajauta, Pervainė, Perviltė, Pilėnė, Pobiltė, Pogilė, Pominė, Povydė, Poviltė, Preibutė, Preigilė, Preigintė, Preivainė, Preivilė, Preiviltė, Prietautė, Protenė, Radmantė, Radmina, Radminė, Radvė, Radvyda, Radvydė, Radvilė, Radvina, Radvinė, Raitvilė, Rama, Ramė, Ramantė, Ramavydė, Raminta, Ramunė, Ramūnė, Ramutė, Ramvyda, Ramvydė, Rasa, Rasuolė, Ratautė, Rėda, Rykantė, Rima, Rimantė, Rimbartė, Rimgauda, Rimgaudė, Rimgailė, Rimgauda, Rimgaudė, Rimkanta, Rimkantė, Rimtautė, Rimtė, Rimtenė, Rimvyda, Rimvydė, Rimvilė, Rindauga, Rindaugė, Ringailė, Ringauda, Ringaudė, Rinkanta, Rinkantė, Rytė, Rominta, Rotautė, Rugilė, Rusnė, Sambartė, Sandinga, Sandingė, Sangailė, Sangauda, Sangaudė, Sangeda, Sangedė, Sangina, Sanginė, Sangirda, Sangirdė, Sanrimė, Santara, Santarė, Santautė, Sanvyda, Sanvydė, Sargautė, Saudarga, Saudargė, Saudravė, Saugailė, Saugarda, Saugardė, Saugina, Sauginė, Saulė, Saulenė, Saurimė, Sautautė, Symantė, Singailė, Sinotė, Sintautė, Sirgaudė, Sirmantė, Sirtautė, Sirvyda, Sirvydė, Sirvilė, Syvainė, Skaidrė, Skaistė, Skalmintė, Skalvė, Skaudmina, Skaudminė, Skaudvilė, Skinija, Skira, Skirgailė, Skiriotė, Skirma, Skirmantė, Skirtautė, Skirvainė, Skirvyda, Skirvydė, Skomantė, Skomina, Skominė, Skovyda, Skovydė, Skovilė, Sniega, Sniegė, Sniegena, Snieginė, Snieguolė, Stangė, Steiginta, Steigintė, Steigvilė, Stengvilė, Sugauda, Sugaudė, Suginta, Sugintė, Suvaidė, Suvainė, Svaidargė, Svaigauda, Svaigaudė, Svaigeda, Svaigedė, Svaja, Svajonė, Svajūnė, Svalia, Svirgailė, Svirganta, Svirgantė, Svirgauda, Svirgaudė, Svirgeda, Svirgedė, Svirkanta, Svirkantė, Svirmantė, Svirtautė, Šarūnė, Šviesė, Šviesuolė, Švitrigailė, Švitrė, Tanbutė, Tangėlė, Tanmantė, Tanvilė, Tariotė, Tarvainė, Tarvyda, Tarvydė, Tarvilė, Tarvina, Tarvinė, Taurė, Tautė, Tautenė, Tautgailė, Tautgina, Tautginė, Tautgirdė, Tautkanta, Tautkantė, Tautmantė, Tautmilė, Tautmina, Tautminė, Tautrimė, Tautvaišė, Tautvaldė, Tautvyda, Tautvydė, Tautvilė, Teisutė, Tilė, Tilmantė, Toldravė, Toleitė, Toliotė, Tolmantė, Tolmina, Tolvaišė, Tolvaldė, Tolvyda, Tolvydė, Tolvina, Tolvinė, Tulė, Tulgauda, Tulgaudė, Tulgeda, Tulgedė, Tulgirda, Tulgirdė, Tulkanta, Tulkantė, Tulmina, Tulminė, Tulvirda, Tulvirdė, Tvirbutė, Tvirgeda, Tvirmantė, Vaiva, Vakarė, Valdonė, Valia, Valimantė, Valiotė, Valmantė, Vandenė, Varbutė, Vasarė, Venta, Vida, Vyda, Vydautė, Vydenė, Vydė, Vydgailė, Vidgauda, Vidgaudė, Vydgina, Vidgina, Vydginė, Vidginė, Vydmantė, Vidmantė, Vydmina, Vidmina, Vidminė, Vydota, Vydotė, Vientautė, Vieštautė, Viešvilė, Viešvina, Viešvinė, Vyga, Vygailė, Vygauda, Vygaudė, Vyginta, Vygintė, Vygirda, Vygirdė, Vijolė, Vykanta, Vykantė, Vykinta, Vykintė, Vilbutė, Vilė, Vilgailė, Vilgarda, Vilgardė, Vilgauda, Vilgaudė, Vilgirda, Vilgirdė, Vyliauda, Vyliaudė, Vilija, Vilimantė, Vilinta, Vilintė, Vilma, Vilmantė, Vilnė, Viltautė, Viltė, Viltenė, Vingailė, Vingauda, Vingaudė, Vingra, Vinmantė, Vintara, Vintarė, Virga, Virgailė, Virgauda, Virgaudė, Virkanta, Virkantė, Virmantė, Virmina, Virminė, Visalgė, Visbartė, Visdargė, Visgailė, Visgauda, Visgaudė, Visgeda, Visgedė, Visginta, Visgintė, Visgirda, Visgirdė, Viskanta, Viskantė, Vismantė, Vismilė, Vismina, Visminė, Visvainė, Visvaldė, Visvyda, Visvydė, Visvilė, Vyta, Vytė, Vytara, Vytarta, Vytartė, Vytautė, Vytenė, Žadgailė, Žadmantė, Žadmina, Žadminė, Žadvainė, Žadvyda, Žadvydė, Žadvilė, Žara, Žavinta, Žimena, Žeimanta, Žeimantė, Žeiminta, Žeimintė, Žemyna, Žiba, Žybartė, Žibuolė, Žibūnė, Žibutė, Žydrė, Žydronė, Žydrūnė, Žiedė, Žygailė, Žygauda, Žygaudė, Žygė, Žygimantė, Žyginta, Žygintė, Žygvilė, Žilvinė, Žymantė, Žintautė, Žyvilė, Živilė, Žostarta, Žostartė, Žutartė, Žutautė


VYRIŠKI VARDAI


Aidas, Aidis, Ainis, Alantas, Albutas, Aldas, Aldonas, Algardas, Algaudas, Algedas, Algenis, Algimantas, Alginas, Algintas, Algirdas, Algis, Algminas, Algvilas, Alkantas, Alkis, Alkmenas, Almanas, Almantas, Almilas, Alminas, Almintas, Almis, Almonas, Altautas, Alvydas, Alvilas, Alvys, Alvis, Alvitas, Ankantas, Aras, Arbutas, Argaudas, Argintas, Arimantas, Arys, Armantas, Armintas, Artautas, Arūnas, Arvaidas, Arvaldas, Arvydas, Arvilas, Arvys, Arvystas, Ašmantas, Ašvydas, Ašvilas, Aubartas, Audangas, Audingas, Audrys, Audrius, Audronis, Audronius, Audrūnas, Augantas, Augas, Augedas, Augenis, Augis, Augius, Augmantas, Augmilas, Augminas, Augraudas, Augūnas, Augutis, Augvydas, Augvilas, Augvinas, Auksys, Auksius, Aumantas, Aurimas, Aurys, Auris, Aurius, Aušautas, Aušrys, Aušrius, Aušveitas, Aušvys, Aušvius, Aušvydas, Autrimpas, Ąžuolas, Ąžuolis, Balandis, Baltenis, Baltys, Bangas, Bangys, Bangius, Banguolis, Bargailas, Barintas, Barys, Barkintas, Barmantas, Bartas, Bartautas, Bartenis, Bartys, Bartminas, Bartvilas, Barutis, Barvainis, Barvaldas, Barvydas, Beinoras, Beivydas, Bertautas, Bervainas, Beržas, Bygailas, Bygirdas, Bylenis, Bilginas, Bylius, Bilmantas, Bilminas, Bylotas, Bilvydas, Bilvinas, Birenis, Birjotas, Birmantas, Birutis, Birvydas, Bytautas, Byvainas, Budrys, Budrius, Budvydas, Budvilas, Bugailas, Bugvilas, Buivydas, Buivys, Bukantas, Burgailas, Burkantas, Burtautas, Burvydas, Burvilas, Butautas, Butnis, Butys, Būtys, Butgailas, Butgintas, Butigeidas, Butigeidis, Butmantas, Butminas, Butmintas, Butnoras, Butrimas, Butvydas, Butvilas, Butvinas, Butvirdas, Buvainas, Čiovydas, Dainys, Dainius, Dainoras, Dalius, Dangerutis, Dangis, Dangius, Dangiras, Dangirutis, Danguolis, Darbutas, Dargailas, Dargas, Dargaudas, Dargenis, Dargilas, Darginas, Dargintas, Dargiris, Dargis, Dargvainas, Dargvilas, Darius, Darkintas, Darmantas, Darmintas, Dartautas, Darotas, Darutis, Darvainas, Darvydas, Darvilas, Daubaras, Daugailas, Daugantas, Daugardas, Daugas, Daugys, Daugaudas, Daugėlas, Daugenis, Daugilas, Dauginas, Daugintas, Daugiras, Daugirdas, Daugirutis, Daugmantas, Daugmintas, Daugotas, Daugturas, Daugutis, Daugvardas, Daugvydas, Daugvilas, Daugvinas, Daujotas, Daukantas, Daukintas, Daumantas, Daumilas, Daumintas, Daunoras, Daunotas, Dausprungas, Dautaras, Dautartas, Deimantas, Deimas, Deimys, Deimilas, Deivilas, Dingailas, Dirmantas, Dobilas, Domantas, Domas, Domys, Domilas, Dovaidas, Dovainas, Dovaldas, Dovas, Dovilas, Doviltas, Drąsys, Drąsius, Drąsutis, Draudvilas, Dravenis, Dravys, Dromantas, Drovydas, Džiugailas, Džiugas, Džiugenis, Džiugilas, Džiugintas, Eibaras, Eibartas, Eibutas, Eidargas, Eidas, Eidys, Eidenis, Eidgintas, Eidimtas, Eidinas, Eidintas, Eidmantas, Eidminas, Eidotas, Eidravas, Eidvainas, Eidvydas, Eidvilas, Eidvinas, Eidvys, Eidvis, Eigailas, Eigantas, Eigas, Eigys, Eigaudas, Eigedas, Eigėlas, Eigenis, Eigydas, Eigilas, Eiginas, Eigintas, Eigirdas, Eigis, Eigas, Eigys, Eigmantas, Eigminas, Eigmintas, Eigotas, Eigutis, Eikantas, Eikintas, Eimanas, Eimantas, Eimas, Eimilas, Eiminas, Eimintas, Eimutis, Einartas, Einas, Einys, Einoras, Eirimas, Eirimtas, Eiskantas, Eismantas, Eisminas, Eismintas, Eisvaldas, Eisvydas, Eisvilas, Eisvinas, Eitaras, Eitas, Eitys, Eitautas, Eitenis, Eitmilas, Eitminas, Eitvaldas, Eitvydas, Eitvilas, Eitviltas, Eivaidas, Eivardas, Eivas, Eivenis, Eivydas, Eivilas, Eivinas, Elmis, Erdas, Erdenis, Erdginas, Erdmantas, Erdmas, Ermilas, Erdvilas, Gailas, Gailenis, Gailigedas, Gailimantas, Gailiminas, Gailintas, Gailius, Gailutis, Gaivenis, Gaivilas, Gaivys, Galigantas, Galiginas, Galigintas, Galindas, Galintas, Galius, Galkantas, Galmantas, Galminas, Galvainas, Galvydas, Galvilas, Galvirdas, Gantas, Gantautas, Garsius, Gaudas, Gaudenis, Gaudilas, Gaudimantas, Gaudrimas, Gaudrys, Gaudrius, Gaudutis, Gaudvaišas, Gaudvydas, Gaudvilas, Gaudvinas, Gedartas, Gedas, Gedautas, Gedbutas, Gedenis, Gedgailas, Gedgantas, Gedgaudas, Gedilas, Gediminas, Gedimtas, Gedmantas, Gedmas, Gedmilas, Gedminas, Gedmintas, Gedrimas, Gedutis, Gedvaidas, Gedvainas, Gedvaldas, Gedvardas, Gedvas, Gedvydas, Gedvilas, Gedvinas, Geidas, Geidys, Geidbutas, Geidutis, Geidvilas, Geismantas, Geistaras, Geistautas, Geistenis, Geistys, Geistutis, Geisvydas, Geisvinas, Geitautas, Geivydas, Gelbutas, Gelgaudas, Gelminas, Gelvainas, Gelvardas, Gelvydas, Gendrimas, Gendrys, Gendrius, Gendrutis, Gendvilas, Gerimantas, Germantas, Germinas, Gertaras, Gertas, Gertys, Gertautas, Gerutis, Gervydas, Gervilas, Geržadas, Geskantas, Gestautas, Gesvinas, Getautas, Giedrius, Giedrys, Giedrutis, Gildas, Gildutis, Gilminas, Gilmintas, Gilvainas, Gilvydas, Gilvilas, Gilvinas, Ginas, Ginius, Gindas, Gindvilas, Giniotas, Gintaras, Gintas, Gintautas, Gintenis, Gintilas, Gintys, Gintvainas, Gintvilas, Ginvydas, Ginvilas, Giras, Girdas, Girdys, Girdenis, Girdmantas, Girdvainas, Girdvydas, Girdvilas, Girėnas, Giriotas, Girius, Girkantas, Girmantas, Girmas, Girstautas, Girstenis, Girstys, Girstutis, Girtautas, Girvainas, Girvydas, Girvilas, Girvinas, Giržadas, Gytautas, Gytenis, Gytis, Gomantas, Gosminas, Gostartas, Gostautas, Gotartas, Gotautas, Govartas, Gražinis, Gražys, Gražmantas, Gražmintas, Gražvaldas, Gražvydas, Gražvilas, Grinys, Grinius, Grintautas, Gudminas, Gudvainas, Gudvilas, Gudvinas, Gundas, Gustas, Gustis, Gustys, Gutautas, Iminas, Indrajas, Irdangas, Irmantas, Irtautas, Irvaidas, Irvainas, Irvydas, Jaudvilas, Jaugedas, Jaugėlas, Jaugilas, Jauginas, Jaugindas, Jaugys, Jaukantas, Jaumantas, Jaunys, Jaunius, Jaunutis, Jaurimtas, Jauvaidas, Jauvainas, Jauvydas, Jodaugas, Jogaila, Jogaudas, Jogėlas, Jogilas, Joginas, Jogintas, Jogirdas, Jogys, Jogminas, Jogundas, Jogvilas, Jokintas, Jomantas, Jomilas, Jonaudas, Josbutas, Josgailas, Joskaudas, Josminas, Jostaras, Jostartas, Jostautas, Josvainas, Josvydas, Josvilas, Jotautas, Jotys, Jotvilas, Jotvingas, Jotvingis, Jovaidas, Jovainas, Jovaišas, Jovaldas, Jovaras, Jovardas, Jovydas, Jovilas, Joviltas, Jovirdas, Jundilas, Jundutis, Juntautas, Jūras, Jūris, Jūrius, Kalmantas, Kalminas, Kalmintas, Kalnius, Kamantas, Kangailas, Kangdas, Kantalgas, Kantas, Kantautas, Kantenis, Kantigirdas, Kantminas, Kantrimas, Kantvainas, Kantvydas, Kantvilas, Kargaudas, Kaributas, Karigaila, Karijotas, Kariotas, Karimantas, Karmantas, Kastas, Kastautas, Kastytis, Kentautas, Kergailas, Kermantas, Kernius, Kertautas, Kervainas, Kervydas, Kęsbartas, Kęsgaila, Kęsgailas, Kęsgilas, Kęsmantas, Kęsminas, Kęstartas, Kęstas, Kęstys, Kęstautas, Kęstutis, Kęsvilas, Kęsvinas, Kilmantas, Kilminas, Kilmintas, Kintalgas, Kintaras, Kintas, Kintautas, Kintenis, Kintibutas, Kintrimas, Kintvainas, Kintvilas, Kirbutas, Kirkantas, Kirmantas, Kirstautas, Kytautas, Kyvainas, Klausas, Klausenis, Klausgailas, Klausilas, Klausutis, Klausvydas, Kobutas, Kodravas, Koglandas, Kolangas, Kovaidas, Kovaldas, Kovydas, Kovilas, Koviltas, Kunotas, Labgaudas, Labys, Labvardas, Laigedas, Laimantas, Laimas, Laimus, Laimintas, Laimis, Laimonas, Laimutis, Laisvydas, Laisvis, Laisvius, Laisvūnas, Laisvutis, Lauksminas, Lauksmis, Lauksvydas, Legailas, Legaudas, Legedas, Leikantas, Leimantas, Leinartas, Lengvenis, Lengvinas, Liaubaras, Liaudas, Liaudys, Liaudbaras, Liaudginas, Liaudgintas, Liaudmantas, Liaudminas, Liaudvydas, Liaudvilas, Liaugaudas, Liaugedas, Liaugintas, Lybartas, Lygaudas, Lygedas, Lygirdas, Lygmantas, Lykantas, Lymantas, Linas, Linius, Lingailas, Linvydas, Liubartas, Liutgardas, Lizdeika, Mainotas, Mandravas, Mančius, Mangailas, Mangaudas, Mangėlas, Mangirdas, Manys, Manius, Mankantas, Mantartas, Mantas, Mantautas, Mantgailas, Mantgirdas, Mantilas, Mantmilas, Mantminas, Mantotas, Mantrimas, Mantvydas, Mantvilas, Mantvinas, Manvydas, Manvilas, Margiris, Marius, Mąstautas, Mąstvilas, Mažrimas, Mažvydas, Mažvilas, Medas, Medenis, Medginas, Medgintas, Medys, Medūnas, Medvaišas, Medvilas, Mėgys, Mėgotas, Merkys, Merūnas, Miglovaras, Milbartas, Milbutas, Milgaudas, Milgedas, Milgeidas, Milgydas, Milgintas, Milius, Milkantas, Milkintas, Milmantas, Milnoras, Milotas, Miltaras, Miltautas, Milvainas, Milvardas, Milvydas, Milvinas, Minalgas, Minas, Minius, Minbartas, Minbutas, Mindas, Mindaugas, Mingailas, Mingas, Mingaudas, Mingedas, Mingėlas, Minginas, Mingintas, Minius, Minjotas, Miniotas, Minkantas, Minmantas, Minotas, Mintaras, Mintartas, Mintas, Mintautas, Mintgailas, Minvaidas, Minvainas, Minvydas, Minvilas, Minžadas, Nadruvis, Naglis, Namgailas, Namgaudas, Namkantas, Namkintas, Namvaldas, Narimantas, Narsutis, Narvydas, Naubartas, Naudravas, Naumantas, Naumintas, Nautaras, Nauvydas, Neikantas, Neimantas, Nemunas, Nerdingas, Nergundas, Nerimantas, Nerys, Nerius, Nermedas, Nervydas, Nervilas, Nygailas, Nykantas, Nirgundas, Nirmedas, Nodravas, Nogailas, Nogintas, Nomedas, Norbudas, Norgailas, Norgedas, Norgėlas, Norgilas, Norimantas, Normainas, Normantas, Normilas, Normintas, Nortas, Nortautas, Nortilas, Norvainas, Norvydas, Norvilas, Notangas, Novaidas, Novaldas, Novydas, Novilas, Noviltas, Nutautas, Orintas, Orys, Pabangas, Padravas, Pamedas, Patrimpas, Perlys, Pervainas, Perviltas, Pilėnas, Pobiltas, Pogilas, Pominas, Povydas, Poviltas, Preibutas, Preigilas, Preigintas, Preivainas, Preivilas, Preiviltas, Prievys, Prietautas, Protenis, Putaviras, Putviras, Putinas, Putrimas, Putvinas, Putviras, Putvys, Radys, Radmantas, Radminas, Radvas, Radvys, Radvydas, Radvilas, Radvinas, Raigardas, Raitvilas, Raivedys, Ramantas, Ramas, Ramys, Ramavydas, Ramintas, Ramojus, Ramotas, Ramūnas, Ramutis, Ramvydas, Ratautas, Rykantas, Rikantas, Rimantas, Rimas, Rimbartas, Rimbutas, Rindaugas, Rimgailas, Rimgaudas, Rimkantas, Rimtas, Rimtautas, Rimtenis, Rimvydas, Rimvilas, Rindaugas, Ringailas, Ringaudas, Rinkantas, Rytis, Rotautas, Sakalas, Sambangas, Sambartas, Sandingas, Sangailas, Sangaudas, Sangedas, Sanginas, Sangirdas, Sanrimas, Santaras, Santautas, Sanvydas, Sargautas, Saudargas, Saudravas, Saugailas, Saugardas, Sauginas, Saugirdas, Saulenis, Saurimas, Sautautas, Symantas, Singailas, Sinotas, Sintautas, Sirgaudas, Sirmantas, Sirputis, Sirtautas, Sirvydas, Sirvilas, Syvainas, Skaidrys, Skaidrius, Skaidris, Skaistys, Skaistis, Skalamintas, Skalmantas, Skalmintas, Skalvis, Skaudminas, Skaudvilas, Skiras, Skirgaila, Skirgailas, Skirgaudas, Skiriotas, Skirmantas, Skirmas, Skirtautas, Skirvainas, Skomantas, Skominas, Skovydas, Skovilas, Steigintas, Steigvilas, Stengvilas, Subartas, Sugaudas, Sugintas, Suvaidas, Suvainas, Svaidargas, Svaigaudas, Svaigedas, Svajūnas, Svirbutas, Svirgailas, Svirgantas, Svirgaudas, Svirgedas, Svirkantas, Svirmantas, Svirtautas, Šarūnas, Šviedrys, Šviesis, Šviesius, Švitrigaila, Švitrys, Tanbutas, Tangėlas, Tanmantas, Tanvilas, Tariotas, Tarvainas, Tarvydas, Tarvilas, Tarvinas, Taurantas, Tauras, Taurys, Taurius, Tautas, Tautys, Taučius, Tautenis, Tautgailas, Tautginas, Tautgintas, Tautgirdas, Tautkantas, Tautmantas, Tautmilas, Tautminas, Tautrimas, Tautvaišas, Tautvaldas, Tautvydas, Tautvilas, Tautvilis, Teisutis, Tilius, Tilmantas, Tolbaudas, Toldravas, Toleitas, Toliotas, Tolys, Tolmantas, Tolminas, Tolvaišas, Tolvaldas, Tolvydas, Tolvinas, Traidenis, Tulgaudas, Tulgedas, Tulgirdas, Tulys, Tulkantas, Tulminas, Tulvirdas, Tvirbutas, Tvirgedas, Tvirmantas, Ūdrys, Uosis, Vaidas, Vaidaugas, Vaidenis, Vaidevutis, Vaidginas, Vaidilas, Vaidys, Vaidmantas, Vaidminas, Vaidotas, Vaidutis, Vaidvilas, Vaigailas, Vaigas, Vaigys, Vaigaudas, Vaigedas, Vaiginas, Vaigintas, Vainbutas, Vaingedas, Vainys, Vainius, Vainoras, Vainotas, Vaišbilas, Vaišgantas, Vaišginas, Vaišgirdas, Vaišys, Vaišius, Vaišmantas, Vaišnys, Vaišnius, Vaišnoras, Vaištartas, Vaištautas, Vaišvydas, Vaišvilas, Vaišvilkas, Vaišviltas, Vaitilas, Vaitys, Vaitkantas, Vaitnoras, Vaitvilas, Vaižgantas, Vakaris, Valdimantas, Valimantas, Valiotas, Valys, Valmantas, Varbutas, Vasaris, Vidas, Vydas, Vydautas, Vydenis, Vydgailas, Vidgailas, Vidgaudas, Vydginas, Vidginas, Vidimantas, Vydmantas, Vidmantas, Vydminas, Vidminas, Vydotas, Vydūnas, Vidutis, Vientautas, Vieštautas, Viešvilas, Viešvinas, Vygailas, Vygas, Vygaudas, Vygintas, Vygirdas, Vigmantas, Vykantas, Vykintas, Vilas, Vilys, Vilbutas, Vilgailas, Vilgardas, Vilgaudas, Vilgirdas, Vyliaudas, Viligaila, Vilimantas, Vilintas, Vilmantas, Vilnius, Viltautas, Viltenis, Viltys, Viltotas, Vingaila, Vingailas, Vingaudas, Vingras, Vinmantas, Vintaras, Virbutas, Virgailas, Virgas, Virgaudas, Virkantas, Virmantas, Virminas, Virvaldas, Visalgas, Visbartas, Visdargas, Visgailas, Visgaudas, Visgedas, Visgintas, Visgirdas, Viskantas, Vismantas, Vismilas, Visminas, Visvainas, Visvaldas, Visvydas, Visvilas, Vytaras, Vytartas, Vytas, Vytis, Vytautas, Vytenis, Vytuolis, Vytolis, Žadgailas, Žadmantas, Žadminas, Žadvainas, Žadvydas, Žadvilas, Žeimantas, Žeimintas, Žemvaldas, Žybantas, Žybartas, Žydrūnas, Žygailas, Žygas, Žygaudas, Žygimantas, Žygintas, Žygvilas, Žilvinas, Žilvitis, Žymantas, Žintautas, Žyvilas, Žostartas, Žostautas, Žutartas, Žutautas, Žvaigždikas, Žvaigždys, Žvelgas, Žvelgutis, Žvelgaitis


Lietuviškos Kilmės Vardų Sąrašas – www.vardynas.com


Lietuvių Pavardžių Žodynas – www.pavardynas.lt arba Pavardžių duomenų bazė


Dar apie pavardes


Daugvardas Noreikis


Arklėnai