DAUGVARDAS NOREIKISdaugvardas.noreikis@gmail.com


+37065959595


Daugvardas Noreikis yra gyvenimo tarėjas [karjeros konsultantas] ir lietuvotyrininkas.

Jis gilinasi į dvasines žmonių būsenas, bei lietuvybės giliąją prasmę, domisi sėkmingo gyvenimo taisyklėmis - taiko jas gyvenime ir dalinasi jomis su kitais.

Daugvardo svajonių Lietuva - blaivių, sąmoningų, mylinčių, garbingų žmonių bendruomenė besivadovaujanti doroviniais dvasiniais dėsniais, bei darniai sutarianti su gamta ir Visata.

Skaito paskaitas apie tai kaip mūsų minčių kokybė veikia mūsų gyvenimą, sveikatą, santykius, sėkmę.

Kaip lengvai ir paprastai atsisakyti nuostatų trukdančių pasiekti tikslų.

Žmonos patarimas padedantis susirasti norimą vyrą.

Pagrindinė šimtamečių ilgaamžiškumo paslaptis.

Klestinčios valstybės kūrimo įrankiai.


Daugvardo paskaitos


2022 03 01 (ŽVAIGŽDIKO METRODIS - 0011.01.01)


1. Minčių ir žodžių įtaka mūsų gyvenimui (teigiančio mąstymo galia).

2. Vyrų ir moterų ypatumai (kūno, mąstymo, jausmų).

3. Parašas - žmogaus veidrodis (kuriame sėkmę nešantį parašą).

4. Kaip nugyventi šimtą metų (paruošta išnagrinėjus šimtamečių pasakojimus apie gyvenimo būdą, mąstymą, dorovę).

5. Svaigalų įtaka gyvenimui.

6. Kaip elgtis su lėšomis [pinigais].

7. Praeitis - Ateitis (ugdome savo judėjimo laiku pajautą, kuriame šviesios ateities vaizdinius).

8. Kaip mokytis? (kokie būdai padeda veiksmingai mokytis ir kas trukdo).

9. Gilioji tautiškumo prasmė www.omuo.lt.

10. Vardas ir pavardė - koks poveikis mūsų būdui ir mąstysenai.

11. Nuotaikų valdymas.

Daugvardas Noreikis turi muziko specialybę įgytą Vilniaus Konservatorijoje - dirbo muzikantu Operos ir Baleto teatre, bei orkestre ‘Trimitas’. Mokėsi Muzikos Akademijoje aktoriaus specialybės, vaidino Lietuvos Akademiniame Dramos Teatre, bei keliolikoje reklamų. Baigė Menų Vadybos specialybę Vilniaus Kolegijoje - dirbo 6 metus Vilniaus Akropolyje rinkodaros vadybininku. Dirbo gyvenimo tarėju - važinėjo su paskaitomis po visą Lietuvą. Dabar dirba užsienyje ir savo buvimo Lietuvoje laiku veikliai dalyvauja įvairiuose kultūriniuose ir visuomeniniuose renginiuose bei skaito paskaitas apie gyvenimo būdą.

LIETUVIŠKAS MANDAGUMAS


LAIŠKAS LITUANISTAMS


VARDAI IR PAVARDĖS LIETUVOJE


LIETUVIŠKŲ VARDŲ SĄRAŠAS


ŽMOGAUS PATIKRA


KUR TIE SODAI?


RYTAS