ŽMOGAUS PATIKRAŠiuolaikinio žmogaus veiksmingumo (efektyvumo) ir visuomeniškumo savęs įsivertinimo


KLAUSIMYNAS


1. Kaip dažnai vėluoju?


Atvykstu laiku į 0–10% susitikimų  (0 taškų);  

Atvykstu laiku į 10–30 % susitikimų (1 taškas);

31–50 % ( 2 taškai);

51–70 % ( 3taškai); 

71–90 % ( 4 taškai); 

91–100 % (5 taškai).


2. Kaip laikausi duoto žodžio ir susitarimų?


Laikausi 0–10%  susitarimų (0 taškų);  

Laikausi 10–30 % susitarimų (1 taškas);

31–50 % (2 taškai);

51–70 % (3taškai); 

71–90 % (4 taškai); 

91–100 % (5 taškai).


3. Kaip dažnai rūkau, svaiginuosi, kvaišinuosi (tabakas, alkoholis ir kiti narkotikai) bei vartoju raminamuosius vaistus ir antidepresantus.


Kartą per savaitę ir dažniau  (0 taškų);  

3 kartai per mėnesį (1 taškas);

Kartą per mėnesį (2 taškai);

1–2 kartai per 3 mėnesius (3taškai); 

1–3 kartai per metus (4 taškai); 

0 kartų per pastaruosius metus (5 taškai).


4. Kaip dažnai sportuoju – užsiimu fizine kultūra?


Užsiėmiau 0 kartų per pastarąjį mėnesį (0 taškų);  

1 kartą per mėnesį (1 taškas);

2 kartus per mėnesį (2 taškai);

1 kartas per savaitę (3taškai); 

2 kartai per savaitę (4 taškai); 

3 ir daugiau kartų per savaitę (5 taškai).


5. Kaip sugebu matyti labiau teigiamas gyvenimo puses, nei neigiamas?


Niekada nematau teigiamų dalykų (0 taškų);  

Labai retai (1 taškas);

Retai (2 taškai);

Kartais (3taškai); 

Dažnai (4 taškai); 

Visada matau teigiamus dalykus (5 taškai).


6. Kaip dažnai  prisipažįstu sau ir kitiems, jog ko nors nežinau?


Niekada (0 taškų);  

Labai retai (1 taškas);

Retai (2 taškai);

Kartais (3taškai); 

Dažnai (4 taškai); 

Visada (5 taškai).


7. Kaip dažnai  sau ir kitiems atleidžiu nuoskaudas ir klaidas?


Niekada (0 taškų);  

Labai retai (1 taškas);

Retai (2 taškai);

Kartais (3 taškai); 

Dažnai (4 taškai); 

Visada (5 taškai).


8. Kaip dažnai  atvirai atsiprašau, jeigu klydau?


Niekada (0 taškų);  

Labai retai (1 taškas);

Retai (2 taškai);

Kartais (3taškai); 

Dažnai (4 taškai); 

Visada (5 taškai).


9. Kaip dažnai sugebu esant, kritinėms, įtemptoms aplinkybėms užtvirtinti (fiksuoti) dėmesį ties teigiamais dalykais?


Niekada (0 taškų);  

Labai retai (1 taškas);

Retai (2 taškai);

Kartais (3taškai); 

Dažnai (4 taškai); 

Visada (5 taškai).


10. Kaip dažnai kuriu (moduliuoju) teigiamus (pozityvius) Lietuvos ateities vaizdinius, būnu atsakingu piliečiu save suprantančiu Lietuvos dalimi?


Niekada (0 taškų);  

1–3 kartus per metus (1 taškas);

1–2 kartus per 3 mėnesius (2 taškai);

1–3 kartai per mėnesį (3 taškai); 

1–2 kartai per savaitę (4 taškai); 

3 ir daugiau kartų per savaitę (5 taškai).


11. Kaip dažnai domiuosi sveika mityba?


Niekada (0 taškų);  

Labai retai (1 taškas);

Retai (2 taškai);

Kartais (3taškai); 

Dažnai (4 taškai); 

Visada domiuosi ir maitinuosi sveikai (5 taškai).


12. Per kiek laiko nuo gavimo datos atsakau į gautą elektroninį laišką?


Niekada neatsakau (0 taškų);  

Labai retai – kai būna tinkama nuotaika (1 taškas);

Retai – kai tikrai labai reikia (2 taškai);

Atsakau į visus laiškus per ilgesnį nei 3 parų laikotarpį (3taškai); 

Atsakau į visus laiškus per ilgesnį nei 24 val., bet trumpesnį nei 3 parų laikotarpį (4 taškai); 

Atsakau į visus laiškus per trumpesnį, nei 24 val. laikotarpį (5 taškai).


13. Kada paskutinį kartą susirašiau gyvenimo pirmenybes (prioritetus) ant lapo, juos tikrinau ir pertvarkiau?


Niekada (0 taškų);  

Prieš  7–12 mėnesių (1 taškas);

Prieš 5–6 mėnesius (2 taškai);

Prieš 4–5 mėnesius (3taškai); 

Prieš 2–3 mėnesius (4 taškai); 

Prieš 1 mėnesį ir mažiau (5 taškai).


14. Kaip atskambinu, jeigu praleidžiu skambutį?


Niekada neatskambinu (0 taškų);  

Labai retai – kai būna tinkama nuotaika (1 taškas);

Retai – kai tikrai labai reikia (2 taškai);

Atskambinu visiems skambinusiems per ilgesnį nei 3 parų laikotarpį (3taškai); 

Atskambinu visiems skambinusiems per ilgesnį nei 24 val., bet trumpesnį nei 3 parų laikotarpį (4 taškai); 

Atskambinu visiems skambinusiems, kai tik galiu ir ne vėliau kaip per 24 val. laikotarpį (5 taškai).


15. Kaip dažnai esu laimingos ir sėkmingos žmonijos vaizdinio kūrėjas, suvokiantis save žmonijos dalimi, atsakingu Žemės gyventoju, besirūpinančiu žmonijos bei visos planetos gerove – gamta, augalais, gyvūnais, vandenimis?


Niekada (0 taškų);  

1–3 kartus per metus (1 taškas);

1–2 kartus per 3 mėnesius (2 taškai);

1–3 kartai per mėnesį (3 taškai); 

1–2 kartai per savaitę (4 taškai); 

3 ir daugiau kartų per savaitę (5 taškai).


16. Kaip dažnai vadovaujuosiu tokia bendravimo formule:

a. klausimas

b. atsakymas

a. patvirtinimas, kad atsakymas suprastas

arba

a. teiginys

b. patvirtinimas, kad teiginys suprastas


Niekada (0 taškų);  

Labai retai (1 taškas);

Retai (2 taškai);

Kartais (3taškai); 

Dažnai (4 taškai); 

Visada (5 taškai).


17. Kada paskutinį kartą buvau 6–10 patikimų žmonių sambūryje, kuriame buvo sprendžiami asmeniniai, šeimyniniai, Lietuvos ir pasauliniai klausimai?


Niekada neteko būti (0 taškų);  

Seniau nei prieš 1 metus (1 taškas);

Prieš 6–12 mėnesių (2 taškai);

Prieš 3–5 mėnesius (3taškai); 

Prieš 2 mėnesius (4 taškai); 

Prieš 1 mėnesį ar mažiau (5 taškai).


18. Kaip dažnai būnu miške, gamtoje?


Buvau 0 kartų per pastaruosius metus (0 taškų);  

1–3 kartus per metus (1 taškas);

1–3 kartus per 3 mėnesius (2 taškai);

2–3 kartus per mėnesį (3taškai); 

1–2 kartai per savaitę (4 taškai); 

3 ir daugiau kartų per savaitę (5 taškai).


19. Kaip dažnai lankausi kultūriniuose renginiuose?


Buvau 0 kartų per pastaruosius metus (0 taškų);  

1 kartą per pastaruosius metus (1 taškas);

2 kartus per pastaruosius metus (2 taškai);

3–5 kartus per pastaruosius metus (3taškai); 

1 kartą per pastaruosius 2 mėnesius (4 taškai); 

1 ir daugiau kartų per pastarąjį mėnesį (5 taškai).


20. Kaip dažnai dalyvavau rinkimuose per pastaruosius 5 metus?


Niekada (0 taškų);  

Labai retai (1 taškas);

Retai (2 taškai);

Kartais (3taškai); 

Dažnai (4 taškai); 

Visada (5 taškai).


Atsakymų vertinimas –


Sudedame visus taškus ir jeigu jų yra :


Nuo 0 iki 10 – Jūs esate Žmogus Trukdantis Visuomenei  (ŽTV);

Nuo 11 iki 30 – Jūsų veiksmingumas (efektyvumas) gyvenime ir visuomeniškumas yra labai neigiamas;

Nuo 31 iki 50 – Jūsų veiksmingumas daugiau neigiamas, nei teigiamas – esate našta visuomenei;

Nuo 51 iki 70 – Jūsų veiksmingumas daugiau teigiamas, nei neigiamas –  visuomenei nesate našta;

Nuo 71 iki 90 – Jūs esate veiksmingas ir naudingas visuomenei;

Nuo 91 iki 100 – Esate labai veiksmingas ir labai naudingas visuomenei. 


Sudarė Daugvardas Noreikis 2014 metų gruodžio mėnesio 19 dieną Gundersheim‘o mieste,  Vokietijoje.