S A V I M I D E G1. Žynys Lizdeika paliko dvasinę žinią lietuvių ainiams, kuriuo keliu eiti.


2. Po kelis tūkstantmečius trukusios moterų žynių tvarkos, atėjo krikščionybė, kuri buvo skirta pakeisti visuomenės mąstyseną nuo moteriško į vyrišką kelią. Taip, krikščionybės atėjimas buvo lydimas raganų deginimu ir kitokiu moterų žynių žeminimu ir naikinimu, stengiantis susilpninti visuomeninę sandarą, palaikomą per moterišką pradą.


3. Tuo būdu, nuo pasaulio valdymo dešiniuoju smegenų pusrutuliu pereita prie valdymo kairiuoju smegenų pusrutuliu.


4. Dabar laikas, kai esame pasiruošę sujungti abi patirtis ir imti gyventi pilnatvinį gyvenimą, vadovaujantis ir moteriškuoju ir vyriškuoju pradais vienu metu.


5. Žynys Lizdeika paliko mums pilnatvinio žmogaus - žynio pavyzdį, užrakindamas jį septyniems šimtams metų valdovo Gedimino varde.


6. Pasinaudoję Leonardo da Vinčio raktu (jis rašė iš dešinės į kairę ir savo išradimų brėžiniuose pakeisdavo kurią nors nežymią dalį, taip apsaugodamas savo kūrėjo teises), randame sprendimą.


7. Taigi, perrašę vardą GEDIMINAS iš kitos pusės ir pakeitę vieną raidelę, kuri to prašosi - gauname naujosios lietuvio sąmonės siekiamybę, naujosios, perėmusios visų iki tol buvusių tūkstantmečių patirtis, tikybos šūkį - SAVIMIDEG.


8. SAVIMI DEG - tai savarankiškos dvasinės būtybės apibūdinimas.


9. SAVIMI DEG - tai asmuo, kuris ima žinias iš savo vidinio išminties šulinio.


10. SAVIMI DEG - tai tikėjimas tuo, ką turi savyje, o ne tuo ką gauni iš išorinių pilnatvinės vidinės savasties pakaitalų - raštų ir pamokslų.


11. SAVIMIDEG - tai tikyba, atverianti žmogui vartus į jo asmeninio, neapibrėžto svetimų mokymų ir suvaržymų, dievo buveinę.


12. SAVIMIDEG - tai pasitikėjimas tuo, ką kiekvieno mūsų dvasinis kūrėjas įskiepijo mums pačioje mūsų patyriminės kelionės po pasaulius pradžioje.


DAUGVARDAS NOREIKIS